Spotkanie w Dębicy 24.08.2013

Spotkanie w Domu Rzemiosła w Dębicy z działaczami PiS-u