Spotkanie w Ostrowie 25.08.2013

Spotkanie wyborcze z udziałem wielu młodych osób, które prowadziła
Pani sołtys wsi Ostrów Barbara Cwanek