Senator Zdzisław Pupa wziął udział w Konferencji Regionalnej PSST

Senator Zdzisław Pupa wziął udział w Konferencji Regionalnej PSST, która odbyła się 13 lutego 2014 r. w Budach Głogowskich.

W spotkaniu uczestniczyli:

Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu PSST, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Jan Jodłowski - Naczelnik w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie

Paweł Baj - Burmistrz Głogowa Małopolskiego

W konferencji zaprezentowano wyniki kontroli NIK-u w zakresie ochrony środowiska, w której brali udział

Józef Górny - Dyrektor Generalny NIK

Wiesław Motyka - Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie

Anna Krzywiecka - Dyrektor Departamentu Środowiska

Teresa Warchałowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska

Anna Marszałek-Rochowicz - główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Strategii

W sesji II poruszono temat przydomowych oczyszczalni ścieków, jako rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy rozproszonej i jako alternatywa dla kanalizacji