Konwencja Prawa i Sprawiedliwości

W dniu 17 października 2014 roku w Sędziszowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która rozpoczął Senator RP Pan Zdzisław Pupa. Głównym punktem spotkania było przedstawienie kandydatów na burmistrzów, wójtów oraz  radnych do powiatu i gmin Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Ostrów.  Konwencja miała na celu przedstawienie programu wyborczego komitetu Prawo i Sprawiedliwość dla Gminy i Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.