UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA SPRAWOWANA WE LWOWSKIEJ KATEDRZE

DSC 1015Senator RP Zdzisław Pupa 5 czerwca  wziął udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej
we Lwowskiej Katedrze przez Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolitę Lwowskiego. 
Po Mszy nastąpiło poświęcenie świetlicy oraz siedziby Fundacji „Dajmy Nadzieję”.

DSC 1179 DSC 1227