NARADA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W DĘBICY

W dniu 20.02.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność dębickich strażaków w 2016 roku. Podczas prezentacji Komendant Powiatowy przedstawił ważniejsze wydarzenia w funkcjonowaniu PSP w Dębicy na przestrzeni minionego roku oraz przedstawił cele działania na rok bieżący.