OD TERAZ SZEROKO ROZUMIANA POMOC SPOŁECZNA W JEDNYM MIEJSCU

19 lutego oficjalnie otwarto Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach. Instytucja powstała w budynku po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3. W budynku umieszczone zostały następujące jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym Placówka Wsparcia Dziennego "Nasza Baza"), Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Powstanie Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny było możliwe dzięki realizowanemu przez ropczyckie starostwo projektu „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

źródło: Telewizja Sędziszów Małopolski 

21luty18a.jpg 21luty18b.jpg 21luty18c.jpg

21luty18d.jpg 21luty18e.jpg 21luty18f.jpg

21luty18g.jpg 21luty18h.jpg 21luty18i.jpg

21luty18j.jpg 21luty18k.jpg 21luty18l.jpg

21luty18m.jpg 21luty18n.jpg 21luty18o.jpg

21luty18p.jpg 21luty18r.jpg 21luty18s.jpg

21luty18t.jpg 21luty18u.jpg 21luty18w.jpg

21luty18x.jpg 21luty18y.jpg 21luty18z.jpg