UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE W TUSZOWIE NARODOWYM I CHORZELOWIE

19 sierpnia odbyły się Dożynki Gminy Tuszów Narodowy. Uroczystość została zorganizowana na Lądowisku w Tuszowie Narodowym. Dożynki rozpoczęły się koncelebrowaną polową Mszą Świętą o godzinie 15, której przewodniczył ks. Wiesław Konior proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym z udziałem księży z sąsiednich parafii.

Po mszy świętej kontynuowane były dalsze obchody święta plonów. Sołtys Tuszowa Narodowego Józef Świerczek wraz z Dyrektor GOK-u Mariolą Pelic powitali przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch, senator Zdzisław Pupa, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP Andrzej Marczenia, radny wojewódzki Jan Tarapata, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Prezydent Miasta Mielca Fryderyk Kapinos, Wójtowie Gmin zrzeszonych w grupie Lasovia, radni powiatu, oraz gminy na czele z jej przewodniczącym Waldemarem Maziarzem, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych, prezesi licznych stowarzyszeń, przedsiębiorcy, rolnicy.

Tego samego dnia Dożynki odbyły się również w Chorzelowie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za szczęśliwie zebrane plony odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. W nabożeństwie koncelebrowanym przez Kustosza Sanktuarium Księdza Proboszcza Andrzeja Ramsa oraz Proboszcza Parafii Świętego Wojciecha w Trześni, Wojciecha Chochoła uczestniczyli Zdzisław Pupa, Senator RP, Starostowie Dożynek Dorota Guzda z Rydzowa oraz Szczepan Działowski z Rzędzianowic, Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec pełniący jednocześnie funkcje Gospodarza Dożynek, Radni Gminy Mielec, przedstawiciele władz województwa oraz powiatu mieleckiego, przedstawiciele samorządów wiejskich, rolnicy, dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Mielec, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, grupy wieńcowe oraz mieszkańcy regionu.

Po Mszy uroczystości dożynkowe w barwnym korowodzie przeszły na tereny parafialne Sanktuarium. Zebranych gości powitał Jan Kołodziej, Przewodniczący Rady Gminy Mielec. Swoje słowa do zebranych skierowali goście specjalni wydarzenia Zdzisław Pupa, Senator RR. Fryderyk Kapinos, pełniący funkcje Prezydenta Miasta Mielca oraz Zbigniew Tymuła, Starosta Powiatu Mieleckiego

23sierp18a.jpg 23sierp18b.jpg 23sierp18c.jpg

23sierp18d.jpg 23sierp18e.jpg 23sierp18f.jpg

23sierp18g.jpg 23sierp18h.jpg 23sierp18i.jpg

23sierp18j.jpg 23sierp18k.jpg 23sierp18l.jpg