1 WRZEŚNIA W STRZYŻOWIE - KAMPANIA WYBORCZA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

1 września 2018 r. w Strzyżowie od złożenia kwiatów na Pomniku Katyńskim, zapalenia zniczy i wspólnej modlitwy za ofiary II wojny światowej, stalinizmu oraz katastrofy smoleńskiej rozpoczęto kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Strzyżowskiego. Następnie na rynku w Strzyżowie zaproszono mieszkańców do udziału w wyborach 21 października oraz do oddania głosów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Strzyżowa i Wójtów Gmin oraz do Rad Gmin, Rady Miejskiej w Strzyżowie, Rady Powiatu Strzyżowskiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Później na nowych boiskach Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego - ukazanych jako przykład dobrej działalności naszych reprezentantów w samorządach - odbyła się konferencja prasowa.

W Strzyżowie przedstawiono kandydatów Prawa i Sprawiedliwości:
- Panią Wiolettę Drozd na Burmistrza Strzyżowa;
- popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata KWW "Rządźmy Wspólnie" na Wójta Gminy Czudec - Pana Jerzego Zielińskiego;
- Pana Stanisława Kwiatka na Wójta Gminy Frysztak;
- Pana Zbigniewa Koraba na Wójta Gminy Niebylec;
- Pana Zbigniewa Migę na Wójta Gminy Wiśniowa;
- Pana Wacława Szarego jako kandydata do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

03wrzes19a.jpg 03wrzes19b.jpg 03wrzes19c.jpg

03wrzes19d.jpg 03wrzes19e.jpg 03wrzes19f.jpg