ŚWIADEK HISTORII I WIARY, NIEZŁOMNY ORĘDOWNIK NIEZALEŻNEJ POLSKI. KONFERENCJA POŚWIĘCONA ABP. IGNACEMU TOKARCZUKOWI

Jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej historii Polski - arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi dedykowana była konferencja naukowa, zorganizowana w piątek w Sejmie dla przypomnienia życia i dokonań tej inspirującej postaci.

W konferencji, która odbyła się w piątek w Sejmie, wzięli udział naukowcy - badacze życia i działalności arcybiskupa Tokarczuka, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele duchowieństwa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa tematyczna „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Kościół, Władza - Opór Społeczny”. Wydarzenie zorganizowali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, zaś Izbę oprócz Marszałka Sejmu reprezentował także szef Kancelarii Agnieszka Kaczmarska.


26list18a.jpg 26list18b.jpg 26list18c.jpg

26list18d.jpg