Instytucje państwowe

Utworzono: 2013-07-05 18:17:20

Sejm 
Senat
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia

Urzędy naczelne i centralne

Centrum Badania Opinii Społecznej
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Państwowa Inspekcja Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi