Ułatwienia dostępu

CZAS DOBREJ ZMIANY. NOWELIZACJA USTAWY O OZE

Końcem czerwca, podczas senackich posiedzeń Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności mogliśmy usłyszeć zapewnienia dotyczące zmian w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa tak podsumowywał prace senatu: „Będziemy podejmować tematy, które przyczynią się do tego, że odnawialne źródła energii będą ujmowane w sposób właściwy w procesie wykorzystania energii. Chodzi o to, aby można było w sposób właściwy i racjonalny gospodarować zasobami energetycznymi naszego kraju.

DOŻYNKI GMINNE W KOSOWACH

27 sierpnia 2017 w Kosowach odbyły się Dożynki Gminne. Mieszkańcy Gminy Niwiska oraz zaproszeni goście mogli podziwiać barwny korowód prowadzony przez Panią Wójt, a składający się z grup wieńcowych oraz sołtysów wszystkich miejscowości. Mieszkańcy wszystkich sołectw zaprezentowali wieńce dożynkowe nazywane plonem, symbolizujące tegoroczne zbiory.

CZAS DOBREJ ZMIANY. PRAWO WODNE – PROGNOZOWANE SKUTKI

W opinii do ustawy o Prawie wodnym (druk nr 565) dostępnej na stronie Senatu RP, czytamy m.in., że ustawa „mając na względzie realizację postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej ustawa ma na celu wdrożenie przejrzystych, efektywnych i spójnych ram prawnych oraz wprowadzenie rozwiązań normatywnych w zakresie określenia rodzajów wód, korzystania z nich, celów i zasad ich ochrony, w tym również oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustanowienia katalogu usług wodnych.”

CZAS DOBREJ ZMIANY - WZROSTY CEN W SKUPIE MLEKA

Na rynku od kilku miesięcy obserwujemy stopniowy wzrost cen w skupie mleka. Sytuacja ta zadowala hodowców, gdyż aktualne ceny zapewniają im opłacalność hodowli. Dobra koniunktura na rynkach światowych jest spowodowana przede wszystkim spadkiem podaży.

SENATOR ZDZISŁAW PUPA UCZESTNICZYŁ WE MSZY PRYMICYJNEJ KS. TYMOTEUSZA SZYDŁO

26 czerwca 2017 r. Senator Zdzisław Pupa uczestniczył we mszy prymicyjnej księdza Tymoteusza Szydło na Jasnej Górze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także m.in.: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ministrowie - Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz, Anna Zalewska, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemarszałkowie Sejmu Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki. Gościom towarzyszył w sanktuarium Przeor Jasnej Góry - o. Marian Waligóra.

UROCZYSTOŚĆ „POWIATOWYCH OBCHODÓW DNIA STRAŻAKA 2017” W ROPCZYCACH

W poniedziałek, 15 maja 2017 r., na placu manewrowym przed Komendą Państwową Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbyła się uroczystość „Powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2017”. Strażacy obchodzą swoje święto 4 maja, kiedy w kościele katolickim wspomina się Św. Floriana. W ciągu miesiąca maja odbywają się liczne imprezy w całej Polsce, które są okazją do złożenia podziękowań i nagrodzenia wszystkich strażaków za trud i ofiarność w ich codziennej pracy.

XX FORUM POLONIJNE W TORUNIU

O odpowiedzialności za kształtowanie polskiej tożsamości i pielęgnowaniu polskiej kultury wśród rodaków mieszkających za granicą rozmawiali uczestnicy XX Forum Polonijnego, które w dniach 28-30 kwietnia odbyło się w Toruniu. 

JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI DZIĘKCZYNNE ZA UTWORZENIE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

25 marca 2017 r. odbyły się jubileuszowe uroczystości dziękczynne za utworzenie diecezji rzeszowskiej. 

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się w kościele farnym w Rzeszowie o godz. 16.00. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli biskupi: Kazimierz Górny i Edward Białogłowski oraz ponad stu księży diecezjalnych i zakonnych. Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski.

ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA IOWISZ W PRAKTYCE – KONFERENCJA

27 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce konferencja „Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce”.W spotkaniu z przedstawicielami podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego udział wzięli Senator RP Zdzisław Pupa oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i z-ca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Jakub Adamski.
System IOWISZ został uruchomiony we wrześniu 2016 roku. Jest on wykorzystywany przez Urzędy Wojewódzkie, NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia do oceny wniosków i wydawania w/w opinii. Opinie te wpływać będą na dofinansowywanie inwestycji ze środków europejskich oraz pozostawać będą jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniach prowadzonych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NARADA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W DĘBICY

W dniu 20.02.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność dębickich strażaków w 2016 roku. Podczas prezentacji Komendant Powiatowy przedstawił ważniejsze wydarzenia w funkcjonowaniu PSP w Dębicy na przestrzeni minionego roku oraz przedstawił cele działania na rok bieżący.

SPOTKANIE Z UDZIAŁEM PARLAMENTARZYSTÓW PIS W BRZOSTKU

W poniedziałek 20 lutego w Domu Kultury w Brzostku odbyło się spotkanie z udziałem Parlamentarzystów PiS: Zdzisława Pupy, Kazimierza Moskala i Jana Warzechy oraz zastępcy dyrektora ARiMR Tomasza Nowakowskiego i wicekuratora Stanisława Fundakowskiego. 

36 ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH

Senator Zdzisław Pupa wziął udział w obchodach 36 rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko - ustrzyckich, które zorganizowane zostały przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Rolników.

DEBATOWALI O PRZYSZŁOŚCI SZPITALA W SĘDZISZOWIE MŁP.

6 lutego w ropczyckim starostwie powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.Jej głównym punktem była debata z udziałem zaproszonych gości na temat "Służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szpitala powiatowego". Spotkanie rozpoczął dyrektor ZOZ w Ropczycach Mirosław Leśniewski, który przedstawił zebranym informację w zakresie funkcjonowania służby zdrowia w powiecie ropczycko-sędziszowskim. W posiedzeniu komisji udział wzięli m.in. parlamentarzyści, wicemarszałek woj. Podkarpackiego, dyrektor podkarpackiego NFZ, członkowie zarządu powiatu, radni powiatowi oraz burmistrzowie Ropczyc i Sędziszowa Młp. (fot. Monika Knurek)

wybierzpis.org.pl

pis org pl

Zapraszamy na stronę krajową Prawa i Sprawiedliwości

„Zasługują na Prawdę"

Oni czekają na prawdę - jesteśmy Im to winni

Biuro Senatorskie w Dębicy

Debica Zeromskiego2
Biuro Senatorskie
Zdzisław Pupa Senator RP
ul. Żuławskiego 2 lok. 2.1
39-200 Dębica, 
tel.: 14 687 61 75, kom.: 606 492 809

Biura Senatorskie w Radomyślu Wielkim i Sędziszowie Młp.

Biuro Senatorskie w Radomyślu Wielkim
Ul. Rynek 25, 39-310 Radomyśl Wielki
 
Biuro Senatorskie w Sędziszowie Małopolskim
ul. Rynek 6, 39-120 Sędziszów Młp.

Strona główna   |   Aktualności   |   Kontakt  |  Polityka Prywatności
linia 450
Copyright © 2015 | Prawo i Sprawiedliwość
Zdzisław Pupa - Kandydat na Senatora RP, www.zdzislawpupa.pl ,  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.