CZAS DOBREJ ZMIANY – WZROSTY CEN W SKUPIE MLEKA

Na rynku od kilku miesięcy obserwujemy stopniowy wzrost cen w skupie mleka. Sytuacja ta zadowala hodowców, gdyż aktualne ceny zapewniają im opłacalność hodowli. Dobra koniunktura na rynkach światowych jest spowodowana przede wszystkim spadkiem podaży.

Jerzy Fijał, prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie podkreśla : „Jeśli chodzi o aktualną cenę skupu mleka to mógłbym powiedzieć, że jest ona zadowalająca. Daleko jej do rekordowych cen sprzed paru laty. Na tę chwilę zapewnia ona opłacalność produkcji mlecznej. Z ostatnich zapowiedzi prezesa Koguta w Trzebownisku wynika ,że planowana jest dalsza podwyżka.” 

Na dobrą sytuację hodowców wpływa również fakt wdrażania przez rząd mechanizmów wsparcia dla producentów mleka. Można było do końca lipca ubiegać się o refundację części kosztów zakupu zwierząt hodowlanych. Jest to jedna z form realizacji tzw. Pakietu Hogana. Jego koszt jest szacowany na
98,7 mln zł.

Mówiąc o rynku mleczarskim, warto wspomnieć o programie „Mleko w szkole”, który rozpocznie się już we wrześniu. Projekt ten wyniesie około
242,9 mln zł.

/Łukasz Żmuda