O senatorze

Urodziłem się 11 kwietnia 1960 roku.
Mieszkam w Górze Ropczyckiej, w gminie Sędziszów Małopolski.

Jestem żonaty i mam troje dzieci: córkę oraz dwóch synów.

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Małopolskim.

Zawodowo związany byłem z rolnictwem, którego wyzwania doskonale rozumiem.
Jestem również działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność“.

Byłem Prezesem Rzeszowskiej Izby Rolniczej, Posłem na Sejm RP III kadencji, gdzie pełniłem funkcje zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa oraz członka Komisji Kontroli Państwowej.

Zostałem także wybrany na radnego Sejmiku Wojewódzkiego II i III kadencji.

Sprawowałem funkcję zastępcy dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Agencji Nieruchomości Rolnych.

W VII kadencji Senatu byłem wiceprzewodniczącym Komisji ds. Unii Europejskiej, a w 2009 roku Senat RP wybrał mnie na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Podczas sprawowania tej funkcji podjąłem szereg działań w dziedzinie gospodarki wodnej, żywności genetycznie modyfikowanej (GMO), energetyki odnawialnej, zagospodarowaniu odpadów i innych.

Należę do grona ludzi znających problemy społeczne i zawodowe w Województwie podkarpackim oraz poza nim.

Uczestniczyłem w niezliczonej liczbie delegacji zagranicznych Sejmu oraz Senatu RP.

Rozumiem wyzwania stojące przed Polonią mieszkającą w Ukrainie, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Moje zainteresowania to między innymi problemy gospodarcze i procesy ekonomiczne, które zachodzą zarówno w Polsce jak i innych krajach.

Zdzisław_Pupa_signature_2022

Zdzisław Pupa

Senator RP

czerwiec 1988
Ukończyłem studia
Ukończyłem studia na ARK

Ukończyłem studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Krakowie.

21 września 1997
Zostaję Posłem na Sejm RP
Zostaję Posłem na Sejm RP​ III kadencji

W pierwszych wyborach w których wziąłem udział otrzymałem trzeci wynik w okręgu rzeszowskim zdobywając 21 491 głosy.

27 października 2002
Zostaję radnym sejmiku woj. podkarpackiego
Zostaję Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pełnię tę funkcję od 2002 do 2007 roku z krótką przerwą w 2006.

21 października 2007
Zostaję Senatorem RP VII kadencji
Zostaję Senatorem RP VII kadencji

Otrzymałem 145 405 głosów.

kwiecień 2012
Zostaję Sekretarzem miasta Dębica
Zostaję Sekretarzem miasta Dębica
8 września 2013
Zostaję Senatorem RP VIII kadencji
Zostaję Senatorem RP VIII kadencji

W wyborach uzupełniających do Senatu RP uzyskuję mandat Senatora RP VIII kadencji.

Zdobyłem 60,8 procent głosów.

17 lipca 2015
Uzyskuję mandat Senatora RP IX kadencji
Uzyskuję mandat Senatora RP IX kadencji

Otrzymałem 118 567 głosów.

13 października 2019
Otrzymuję mandat Senatora RP X kadencji
Otrzymuję mandat Senatora RP X kadencji

Otrzymuję rekordowe dla mnie 155 404 głosy.

15 października 2023
Zostaję Senatorem RP XI kadencji
Zostaję Senatorem RP XI kadencji

W Wyborach Parlamentarnych 2023 zostałem ponownie wybrany na Senatora RP.

Otrzymałem 139 782 głosy.

Dziękuję za Wasze zaufanie!