Gminy mogą uchwalać plany terenów zalewowych

Senator Zdzisław Pupa zwrócił uwagę Stanisława Gawłowskiego, wiceministra środowiska na problem przepisów, które mówią o uchwalaniu przez samorządy planów zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych.

Według wiceministra plany odnoszące się do terenów zalewowych mogą być robione i gminy nawet powinny sporządzać takie plany. Pozostaje oczywiście jeden podstawowy problem. Jeżeli te plany zagospodarowania przestrzennego przewidują, że jest to teren przeznaczony pod zabudowę, to w momencie pojawienia się, informacji o tym, że teren ten nie może być przeznaczony pod zabudowę, bo jest terenem zalewowym, w myśl obowiązujących przepisów, właściciel nieruchomości ma prawo wystąpić do gminy o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości. Czyli może to zrobić w przypadku, gdyby zapis w planie uległ zmianie właśnie z powodu zmienionego przeznaczenia. Planowanie przestrzenne jest kompetencją i zadaniem własnym gminy, w związku z tym to jednak gmina powinna wypłacać odszkodowania.