I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „W SŁUŻBIE LUDZIOM I PRZYRODZIE – DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA ORAZ SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników" odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim (województwo lubelskie). Organizatorem Konferencji był Polski Związek łowiecki − zarządy okręgowe w Tarnobrzegu i w Lublinie, Zarząd Główny PZŁ, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Stowarzyszenie "Leśnicy dla Polski". Partnerem konferencji była Fundacja "Biografie Codzienności" oraz Katedra Biografistyki Pedagogicznej IP Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Konferencja miała na celu ukazanie wybranych postaci myśliwych i leśników, których służba i poświęcenie przysłużyła się do odzyskania wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny. Spotkanie stało się inspiracją do dyskusji nad rolą myśliwych i leśników, którzy odznaczali się działalnością patriotyczną oraz społeczno-przyrodniczą.

Historia Polski oddaje wierny obraz myśliwego i leśnika – obrońcy nie tylko wartości związanych z polską przyrodą, ale również bojownika o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Ich działalność jest niekwestionowanym wkładem w rozwój demokracji chociażby poprzez biografie wybitnych osób jak: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Tadeusz Rozwadowski czy Tadeusz Bór-Komorowski. Chlubną kartę w historii Polski zapisał płk Wojciech Kołaczkowski – dowódca Dywizjonu 303, miłośnik ojczystej przyrody i aktywny myśliwy.

Konferencja umożliwiła dyskusję uczestników nad współczesną rolą leśników i myśliwych, w kontekście gospodarki narodowej, bazującej na zasobach naturalnych naszego kraju, i działalności społecznej, wzorowanej na najlepszych tradycjach oraz wartościach patriotyczno-narodowych.