IV KONWENT MORSKI

W Akademii Morskiej w Gdyni 7 października odbyło się IV posiedzenie powołanego przez min. Marka Gróbarczyka Konwentu Morskiego. W spotkaniu oprócz członków Konwentu – wybitnych ekspertów z dziedziny gospodarki morskiej – uczestniczyli również przedstawiciele rządu, organów samorządowych i administracji państwowej.

Odbudowa przemysłu stoczniowego, powrót polskich statków pod rodzimą banderę, ochrona Bałtyku przed katastrofą ekologiczną oraz rozwój żeglugi śródlądowej i rybołówstwa -były głównymi punktami obrad.

Konwent Morski został utworzony w lutym tego roku z inicjatywy ministra Marka Gróbarczyka. Forum eksperckie zrzesza ludzi morza, m.in.: prezesów spółek morskich, wykładowców i kapitanów. 

Jego zadaniem jest m.in. opiniowanie kluczowych kierunków działania resortu Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawianie projektów koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się resort.

Źródło: https://gosc.pl