KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU „RODZINA 500+”

W piątek, 1 kwietnia ruszył program „Rodzina 500 +”. Według informacji otrzymanych z gmin pierwszego dnia jego obowiązywania na terenie województwa podkarpackiego zostało złożonych 13 748 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego.

Największa liczba złożonych wniosków dotyczy miasta Rzeszów (1.019, w tym 352 wniosków elektronicznych, głównie przez bankowość elektroniczną) oraz 500 wniosków w Sanoku.

Szacunkowa kwota na sfinansowanie zadania dla Wojewody Podkarpackiego w roku 2016 wynosi ponad 1 miliard złotych(1 091 525 777 zł).

Budżet Wojewody Podkarpackiego dotychczas został zwiększony o środki przeznaczone na finansowanie ww. zadania w wysokości blisko 983 mln złotych, (982 726 000 zł). Pozostała kwota (zgodnie z szacunkową kalkulacją MRPiPS – ok. 109 mln zł) zostanie uzupełniona w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej budżetu państwa.

Z zebranych od 160 ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego informacji wynika, że jednostki samorządu terytorialnego podjęły niezbędne działania w celu przygotowania się do wdrożenia Programu „Rodzina 500+”.

Realizacja ww. Programu będzie prowadzona głównie w ośrodkach pomocy społecznej, sporadycznie w urzędzie danej gminy.