Po wyborach Senator ruszył do pracy

Senator Zdzisław Pupa należy do jednych najbardziej pilnych i pracowitych parlamentarzystów. Wybrany w wyborach uzupełniających 8 września 2013 r. wziął się od razu do roboty nie tylko na rzecz Podkarpacia ale i innych regionów Polski. Senator był obecny na wszystkich posiedzeniach swojej Izby Parlamentu.

Zdzisław Pupa pracuje w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Obie bliskie są jego zainteresowaniom, wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu. Jednak poza sprawami rolnictwa senator Zdzisław Pupa indywidualnie lub wspólnie z innymi parlamentarzystami w 2013 r. zajmował się także sprawami kultury, wyjaśnianiem nieścisłości dotyczących katastrofy lotniczej w Smoleńsku, sprawami gospodarki i losem ludzi pokrzywdzonych przez instytucje państwowe oraz urzędy.

Jednak prace w Warszawie to tylko niewielka część obowiązków parlamentarzysty. Senator Pupa odbył liczne spotkania także w naszym regionie, uczestniczył w licznych spotkaniach z władzami samorządowymi i mieszkańcami.

– Szczególnie ważne są dla mnie spotkania z mieszkańcami regionu, których problemy staram się przekazać zarówno instytucjom w regionie lub przekazać do odpowiednich organizacji lub ministerstw – mówi Zdzisław Pupa. – Ważne są także spotkania z władzami samorządów. Jako, że sam pracowałem w samorządzie wiem, jak ciężko jest zarządzać budżetem, który jest obciążony kolejnymi wydatkami, jakimi gminy zostały zobligowane przez rząd. Samorządy napotykają na problemy różnej wagi. Staram się pomagać w ich rozwiązaniu, niektóre da się rozwiązać inne muszą znaleźć odniesienie w czasie czy zmianie przepisów.