PROMOCJA PODKARPACKIEJ ŻYWNOŚCI W SENACIE

DSC 017125 podkarpackich producentów żywności zaprezentowało gmachu Senatu RP swoje wyroby. Wystawa promocyjno-degustacyjna podkarpackich producentów żywności: „Smaki Podkarpacia” odbyła się z inicjatywy parlamentarzystów i samorządowców z terenu województwa podkarpackiego. Jej organizatorem był Marszałek Województwa Podkarpackiego przy współpracy Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem licznie uczestniczących w niej posłów i senatorów. Otwierając wystawę, wicemarszałek Senatu RP Grzegorz Czelej zwrócił uwagę na potrzebę budowania i wspierania polskiej marki, promowania znakomitej smakowo polskiej żywności. Przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa, inicjator wystawy, wskazał na szczególne walory przyrodnicze Podkarpacia, sprzyjające produkcji żywności najwyższej jakości. W opinii ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela polskie produkty spożywcze ze względu na ich wysoką jakość coraz bardziej doceniane za granicą. Zapewnił, że resort będzie wspierał ich promocję. Lucjan Kuźniar, członek zarządu województwa podkarpackiego, przypomniał, że na liście produktów regionalnych województwo podkarpackie zajmuje 1. miejsce z 207 produktami.