SENATOR RP ZDZISŁAW PUPA NA SPOTKANIU Z PREZYDENTEM, PREMIEREM I PARLAMENTARZYSTAMI ESTONII

Senator RP Zdzisław Pupa wraz z Marszałkiem Senatu oraz delegacją w dniach 24 – 25 października 2016 r. przebywał z wizytą w Tallinnie, gdzie spotkał się z nowo wybraną prezydent Republiki Estonii  Kersti Kaljulaid, z premierem Taavi Rõivasem oraz parlamentarzystami.  Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w Europie, współpracy regionalnej, przyszłości Unii Europejskiej, a także zbliżającej się prezydencji Estonii w UE.

Prezydent Estonii podkreśliła, że Polska jest ważnym partnerem Estonii. Wysoko oceniła  współpracę w zakresie obronności. Dodała, że z radością i nadzieją w Estonii odebrano rezultaty warszawskiego szczytu NATO. Mówiła też o konieczności zintensyfikowania współpracy gospodarczej.
 
Politycy dyskutowali także o problemach i przyszłości UE. Mówiono także o pomysłach stworzenia armii europejskiej i jeśli taki projekt narodzi się to oba państwa są gotowe w nim uczestniczyć.

Prezydent powiedziała, że Estonia popiera kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i prosi o poparcie Estonii  na kolejną kadencję w tej Radzie. Mówiła także o priorytetach estońskiej prezydencji. Podkreśliła, że będą one dość oczywiste. Estonia skoncentruje się na otwartości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie i programie cyfrowym.

Także w rozmowie  z premierem Taavi Rõivasem głównym tematem było bezpieczeństwo w Europie i rezultaty szczytu NATO.  Politycy rozmawiali ponadto o wymianie doświadczeń w zakresie obrony terytorialnej, którą Polska zamierza rozbudować. Estonia ma w tej dziedzinie duże doświadczenia. Na jej obronność składa się zawodowa armia i dobrowolna liga obrony, która współpracuje ściśle z armią. Premier Estonii wskazywał też na wagę obrony cybernetycznej.

Polska delegacja spotkała się  także z wiceminister kultury Estonii Anne-Ly Reimą. W Estonii ten resort zajmuje się m.in. kwestiami mniejszości narodowych i opieką nad swoją diasporą. Marszałek podziękował za wsparcie, jakie władze Estonii udzielają Polonii.

Podczas spotkania z szefem estońskiego parlamentu marszałek Karczewski powiedział, że region Morza Bałtyckiego ma priorytetowe znaczenie dla polityki zagranicznej Polski. Dlatego prezydent Andrzej Duda pierwszą wizytę zagraniczną złożył właśnie w Estonii. Podkreślił, że Estonia jest jednym z najbliższych partnerów Polski w UE i NATO. Łączą nas podobne stanowiska w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa w regionie, polityki wschodniej UE oraz regionalnych projektów energetycznych i infrastrukturalnych.

Przewodniczący Eiki Nestor podkreślił, że Polska i Estonia podzielają wspólne wartości i dzięki temu łatwiej o porozumienie, także w kwestiach bezpieczeństwa. Wskazywał, że kraje UE powinny szukać wartości i rozwiązań, które będą łączyć, a nie dzielić.

Politycy rozmawiali o sytuacji w Unii Europejskiej i o sposobach jej wzmocnienia. Zgodzili się, że należy utrzymać jedność UE. Sposobem na jej wzmocnienie, w ich ocenie, jest współpraca grup regionalnych takich jak Grupa Wyszehradzka, czy Zgromadzenie Państw Morza Bałtyckiego. Mówiono także o potrzebie współpracy parlamentarnej – o spotkaniach komisji parlamentarnych obu państw.

Polska delegacja odbyła szereg spotkań z estońskimi parlamentarzystami w Riigikogu (estoński parlament). Marszałek  rozmawiał z przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej Marko Mihkelsonem, z przewodniczącym Komisji Spraw Europejskich Kalle Palling.

Późnym popołudniem delegacja spotkała się w polskiej ambasadzie z przedstawicielami Polonii. W spotkaniu udział wzięli   przedstawiciele  Związku Polaków w Estonii „Polonia” z Tallinna.  

Marszałek podziękował Polakom w Estonii za podtrzymywanie więzi z krajem. Podkreślił, że poza granicami Polski żyje ok. 20 mln. Polaków. „Żaden kraj nie ma tylu ambasadorów” – powiedział. Przypomniał, że pieniądze na opiekę nad Polonią wróciły do Senatu i zachęcał, by Polonia starała się o te środki.

Prezes Związku Polaków w Estonii Halina Kisłacz podkreśliła, że Polonia estońska jest nieliczna i dlatego często pomijana przez polskie władze. Zapewniła jednak, że estońscy Polacy  są dumni z faktu iż są Polakami i apelowała, żeby o nich nie zapominać. Podkreśliła, że dla nich wielkie znaczenie ma siedziba związku, bo jest to miejsce, gdzie każdy może czuć się Polakiem. Podkreśliła, że miejscowa Polonia bardzo czeka na wsparcie i pomoc, zwłaszcza w zakresie edukacji, nauki języka polskiego, utrzymania siedziby. „Bez pomocy z Polski nie damy sobie rady” – powiedziała.

Fot. Michał Józefaciuk