O senatorze

zdzislaw pupa

zdzislaw pupaZdzisław Pupa ur. 11.04.1960r., mieszkaniec Góry Ropczyckiej, gm. Sędziszów Małopolski

Żonaty – trójka dzieci, córka i dwóch synów.
Absolwent LO w Sędziszowie Małopolskim.

W swoim życiu zawodowym związany z rolnictwem, którego problemy zna doskonale, jest także działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

W przeszłości był Prezesem Rzeszowskiej Izby Rolniczej, Posłem na Sejm RP III kadencji (zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i członkiem Komisji Kontroli Państwowej), radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego II i III kadencji, jak również sprawował funkcje zastępcy dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Agencji Nieruchomości Rolnych. W VII kadencji Senatu pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej a od 2009 r. został wybrany przez Senat RP przewodniczącym Komisji Środowiska. W czasie sprawowania tej funkcji podjął szereg zagadnień z dziedziny gospodarki wodnej, żywności genetycznie modyfikowanej, energetyki odnawialnej, zagospodarowania odpadów i szeregu innych.

Należy do grona ludzi kompetentnych znających problemy społeczne i zawodowe nie tylko Województwa Podkarpackiego.

Uczestniczył w wielu oficjalnych delegacjach zagranicznych Sejmu i Senatu RP. Znane są mu problemy polonii zagranicznych na Ukrainie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych.

Interesuje się problemami gospodarczymi i procesami ekonomicznymi zachodzącymi w gospodarkach wielu krajów.

Prasa o kandydacie