Senator Zdzisław Pupa wziął udział w Konferencji Regionalnej PSST

Senator Zdzisław Pupa wziął udział w Konferencji Regionalnej PSST, która odbyła się 13 lutego 2014 r. w Budach Głogowskich.

W spotkaniu uczestniczyli:

Władysław Ortyl – Przewodniczący Zarządu PSST, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ks. Prałat Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Jan Jodłowski – Naczelnik w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie

Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Małopolskiego

W konferencji zaprezentowano wyniki kontroli NIK-u w zakresie ochrony środowiska, w której brali udział

Józef Górny – Dyrektor Generalny NIK

Wiesław Motyka – Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie

Anna Krzywiecka – Dyrektor Departamentu Środowiska

Teresa Warchałowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska

Anna Marszałek-Rochowicz – główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Strategii

W sesji II poruszono temat przydomowych oczyszczalni ścieków, jako rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy rozproszonej i jako alternatywa dla kanalizacji