Spotkanie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Ropczyc – 21.07.2013 r.

Ropczyce-IV

Ropczyce-IVPrezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Ropczyc. Podczas spotkania z mieszkańcami Ropczyc i okolic prezes Jarosław Kaczyński przypomniał, że za czasów rządów PiS na rolnictwo z budżetu wydawano prawie 3 proc. pkb, co – jego zdaniem – przyniosłoby obecnie 45 – 47 mld zł rocznie.

IMG 4182„Natomiast teraz wydaje się tylko 1,7 proc. pkb, i to licząc wszystko, łącznie z KRUS-em” – mówił prezes Jarosław Kaczyński.W jego opinii, gdy w wyborach do Senatu zwycięży kandydat koalicji, Mariusz Kawa, będzie to sygnał dla rządzących, że mogą dalej prowadzić taką politykę. Zachęcał też licznie zgromadzonych do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających. Jego zdaniem w czasie wyborów uzupełniających wyborcy będą podejmować „predecyzję”, przed ostateczną decyzją w wyborach np. prezydenckich, parlamentarnych, europejskich.Ta decyzja, podkreślił lider PiS, ma dać odpowiedź na pytanie: „Czy mamy podjąć różne czynne działania zmierzające do tego, żeby np. zwalczać bezrobocie, czy mamy odbudowywać polski przemysł, czy ma być tzw. reindustrializacja Polski, czy mamy repolonizować polskie banki, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia polityki gospodarczej, czy mamy rzeczywiście zabiegać o polską markę na świecie, to jest bardzo ważne dla polskiego eksportu” – dodał Jarosław Kaczyński.

RopczycePoruszał też kwestie kształtowania w narodzie patriotyzmu przez szkołę, przez różne instytucje, przez obronę polskiej godności w sferze międzynarodowej. Zdaniem lidera PiS obecnie w Polsce w tych sprawach funkcjonuje pedagogika wstydu.

„Młodych Polaków uczy się, żeby się wstydzili polskości. Jesteśmy oskarżani o niestworzone rzeczy. My, którzy pierwsi zaczęliśmy walkę z hitleryzmem z bronią z ręku, z niemieckim hitleryzmem, jesteśmy dzisiaj oskarżani o to, ze byliśmy współpracownikami Hitlera” – mówił w Ropczycach prezes Jarosław Kaczyński.

Na zakończenie wystąpienia w Ropczycach prezes zapewnił, że partia Prawo i Sprawiedliwość ma gotowy plan rządzenia dla Polski i że jest on „dla wszystkich uczciwych Polaków nieporównanie lepszy niż ten, który jest w tej chwili realizowany”. Zastrzegł jednocześnie, że jego wizyta na Podkarpaciu nie jest w ramach kampanii wyborczej, ale w ramach objazdu powiatów. Prezes Jarosław Kaczyński przebywa na Podkarpaciu z dwudniową wizytą. W sobotę spotkał się z mieszkańcami Ustrzyk Dolnych, Leska i Brzozowa. W niedzielę odwiedził Strzyżów i Ropczyce.