ŚWIADEK HISTORII I WIARY, NIEZŁOMNY ORĘDOWNIK NIEZALEŻNEJ POLSKI. KONFERENCJA POŚWIĘCONA ABP. IGNACEMU TOKARCZUKOWI

Jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej historii Polski – arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi dedykowana była konferencja naukowa, zorganizowana w piątek w Sejmie dla przypomnienia życia i dokonań tej inspirującej postaci.

W konferencji, która odbyła się w piątek w Sejmie, wzięli udział naukowcy – badacze życia i działalności arcybiskupa Tokarczuka, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele duchowieństwa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa tematyczna „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, Władza – Opór Społeczny”. Wydarzenie zorganizowali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, zaś Izbę oprócz Marszałka Sejmu reprezentował także szef Kancelarii Agnieszka Kaczmarska.