Zasłuzony dla Gminy Dębica

31 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Dębica, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Dębica” dla Senatora RP Zdzisława Pupy. Odznaczony otrzymał symboliczny dyplom oraz statuetkę dla upamiętnienia tego wydarzenia i zasług związanych z działaniami na rzecz Gminy Dębica. Wnioskodawcy w uzasadnieniu przyznania tytułu podkreślili rolę Senatora przy wsparciu złożonych wnioskach w Ministerstwach, pomoc w przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych oraz przy budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Bezpieczna przystań” w Kochanówce, a także zaangażowanie w procesie starań o reaktywację i nadanie statusu Uzdrowiska Latoszyn Zdrój.

Źródło: UG Dębica