ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA IOWISZ W PRAKTYCE – KONFERENCJA

27 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce konferencja „Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce”.W spotkaniu z przedstawicielami podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego udział wzięli Senator RP Zdzisław Pupa oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i z-ca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Jakub Adamski.
System IOWISZ został uruchomiony we wrześniu 2016 roku. Jest on wykorzystywany przez Urzędy Wojewódzkie, NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia do oceny wniosków i wydawania w/w opinii. Opinie te wpływać będą na dofinansowywanie inwestycji ze środków europejskich oraz pozostawać będą jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniach prowadzonych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/