1 WRZEŚNIA W STRZYŻOWIE – KAMPANIA WYBORCZA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

1 września 2018 r. w Strzyżowie od złożenia kwiatów na Pomniku Katyńskim, zapalenia zniczy i wspólnej modlitwy za ofiary II wojny światowej, stalinizmu oraz katastrofy smoleńskiej rozpoczęto kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Strzyżowskiego. Następnie na rynku w Strzyżowie zaproszono mieszkańców do udziału w wyborach 21 października oraz do oddania głosów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Strzyżowa i Wójtów Gmin oraz do Rad Gmin, Rady Miejskiej w Strzyżowie, Rady Powiatu Strzyżowskiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Później na nowych boiskach Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego – ukazanych jako przykład dobrej działalności naszych reprezentantów w samorządach – odbyła się konferencja prasowa.

W Strzyżowie przedstawiono kandydatów Prawa i Sprawiedliwości:
– Panią Wiolettę Drozd na Burmistrza Strzyżowa;
– popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata KWW "Rządźmy Wspólnie" na Wójta Gminy Czudec – Pana Jerzego Zielińskiego;
– Pana Stanisława Kwiatka na Wójta Gminy Frysztak;
– Pana Zbigniewa Koraba na Wójta Gminy Niebylec;
– Pana Zbigniewa Migę na Wójta Gminy Wiśniowa;
– Pana Wacława Szarego jako kandydata do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.