40 ROCZNICA POWOŁANIA KOMITETU SAMOOBRONY CHŁOPSKIEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ

12 listopada br. w Łowisku na Podkarpaciu odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 40. rocznicy powołania Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Ignacego Antiocheńskiego i św. Maksymiliana, po której złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem 30. rocznicy Wielkiego Pontyfikatu Papieża Polaka oraz powstania Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Następnie na budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II biskup Kazimierz Górny dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

We wsi Łowisko w gminie Kamień na terenie województwa rzeszowskiego lokalna społeczność organizowała się w oporze wobec władzy już od początku lat siedemdziesiątych. Podłożem konfliktu był sprzeciw władz wojewódzkich wobec planów budowy kościoła parafialnego, przymusowe wywłaszczenia miejscowych rolników oraz przekazanie ich gruntów Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kamieniu. W ogłoszonej 12 listopada 1978 rezolucji Komitet domagał się cofnięcia tych decyzji, a także poprawy zaopatrzenia wsi, protestował przeciwko obowiązującej ustawie emerytalnej i zapowiadał odmowę płacenia składek, żądał traktowania rolników jak pełnoprawnych obywateli Polski. Wydarzenie to dało początek budowie chłopskiego ruchu solidarnościowego przy ogromnym wsparciu Kościoła i niezłomnego biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, który na drodze do wolności odegrał wiekopomna rolę.