DZIEŃ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ – 21.09.2018 R.

W tym roku centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbyły się w stolicy Podkarpacia. W trackie uroczystości nadano sztandar rzeszowskiej Izbie Administracji Skarbowej oraz wręczono odznaczenia funkcjonariuszom KAS.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Św. Wojciecha i Stanisława, odprawiona pod przewodnictwem abp-a Andrzeja Dzięgi, kapelana KAS. Następnie na Placu Farnym obył się uroczysty apel, w trackie którego nadano i poświęcono sztandar oraz wręczono odznaczenia. Podczas uroczystości list do funkcjonariuszy od Marszałka Senatu odczytał Senator RP Zdzisław Pupa.

Krajowa Administracja Skarbowa w obecnej formie funkcjonuje od 1,5 roku. W 2016 r. sejm przyjął ustawę zakładającą połączenie administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej. Ustawa ujednoliciła także przepisy o kontrolach celnych i skarbowych. Weszła w życie 1 marca 2017.
Głównym zadaniem KAS jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi.