KONFERENCJA „POLSKA LIDEREM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ”

Komisje Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą „Ekorozwój” zorganizowały 16 maja 2017 r. w Senacie konferencję „Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. 

Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jakie działania w kwestii kształtowania polityki energetycznej powinna podejmować Polska, której gospodarka opiera się na węglu. O tych zagadnieniach mówiono zarówno w kontekście światowej polityki klimatycznej, jak i unijnej polityki zakładającej dekarbonizację energetyki, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowych miksach energetycznych i zaostrzania norm emisji dla przemysłu. Przedstawiono też konkretne rozwiązania technologiczne, polegające m.in. na zgazowaniu węgla.

Więcej informacji: http://www.senat.gov.pl