NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO

Z pięciu do siedmiu wzrosła liczba punktów, w których nieodpłatnie udziela się pomocy prawnej na terenie powiatu mieleckiego. Od początku 2017 roku mieszkańcy powiatu mogą korzystać z niej w Mielcu oraz na terenie gmin: Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa i Wadowice Górne.

Z usług tych punktów skorzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, seniorzy powyżej 65. roku życia, rodziny wielodzietne, weterani i kombatanci, kobiety w ciąży, osoby korzystające z pomocy społecznej, a także wszyscy, którzy dotknięci zostali katastrofą naturalną, klęską żywiołową czy awarią techniczną. Nieodpłatna pomoc prawna objąć może m.in. sporządzenie pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego czy pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego.