POŚWIĘCENIE NOWEGO AMBULANSU RATUNKOWEGO W ROPCZYCACH

9 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego ambulansu ratunkowego zakupionego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 

W spotkaniu wzięli udział, m.in.: Senator RP Zdzisław Pupa, Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Józef Rojek, Starosta Powiatu Witold Darłak oraz dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Mirosław Leśniewski.

Zakupiony ambulans to Mercedes Sprinter, spełniający najwyższe standardy jakości oraz posiadający pełne wyposażenie specjalistyczne. Oprócz standardowej aparatury karetka dodatkowo doposażona jest w urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 2.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 500 000 zł. Zakup ambulansu sanitarnego został sfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego w kwocie 300 00 zł, 200 000 zł pochodzi z budżetu powiatu, pozostała kwota jest wkładem ropczyckiego ZOZ-u.