O CZYSTSZEJ PRODUKCJI NA SZCZYCIE COP23

„Czystsza Produkcja w Polsce – dla zapobiegania zanieczyszczeniom, gospodarki o obiegu zamkniętym i lepszego klimatu” to jedno z polskich wydarzeń towarzyszących 23. szczytowi klimatycznemu ONZ (COP23). W prezentacji udział wzięli m.in.: Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa, Minister Środowiska prof. Jan Szyszko oraz Wiceminister Środowiska Paweł Sałek.

Czystsza Produkcja (CP) – zgodnie z Programem Środowiskowym Narodów Zjednoczonych (UNEP) – to jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. Nadaje ona priorytet zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz nadmiernemu zużywaniu zasobów u źródła ich powstawania, tj. np. w procesie produkcyjnym, w zaopatrzeniu, a nawet projektowaniu wyrobów lub usług.