SZPITAL W KOLBUSZOWEJ Z UNIJNYM WSPARCIEM

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej otrzymał prawie 10 milionów dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Budowa nowego bloku operacyjnego w Kolbuszowej – to jedna z wielu inwestycji, które kolbuszowski szpital może przeprowadzić dzięki otrzymanej dotacji z RPO. 

31 października umowę na przyznane dofinansowanie podpisano uroczyście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Podpisy złożyli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz Dyrektor Szpitala Zbigniew Strzelczyk w obecności Posła Zbigniewa Chmielowca, Senatora Zdzisława Pupy, Radnej Województwa Ewy Draus oraz Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. W uroczystym podpisaniu uczestniczyli również m.in. Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego wraz z przewodniczącymi stałych komisji Rady Powiatu Kolbuszowskiego i pracownicy szpitala.