PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE POWIATOWEGO SZPITALA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

27 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach Marszałek Władysław Ortyl podpisał umowy na dofinansowanie powiatowego szpitala w Sędziszowie Małopolskim. Obok marszałka Władysława Ortyla podpisy złożyli członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski.Dotacja dla sędziszowskiego szpitala opiewa na kwotę ponad 9 mln zł. i będzie polegać na przebudowie istniejących budynków szpitala, a także wykonaniu wiaty na podjeździe dla karetek, przebudowie parteru I II piętra w celu utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz izby przyjęć, zakupie wyposażenia dla Bloku Operacyjnego w celu utworzenia Ośrodka Chorób Przewodu Pokarmowego. Przebudowie podlegał będzie także budynek handlowo-usługowy pod świadczenie usług medycznych. 

Gratulacje dla zarządu województwa, dyrekcji szpitala i starosty Witolda Darłaka składał senator Zdzisława Pupa: 
Myślę, że szpital swój najgorszy okres ma już za sobą. Takie dofinansowanie pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – dodał.

Źródło: http://www.podkarpackie.pl