Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Dębicy

W dniu 17 lutego 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Dębicy zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości zlokalizowanego w Dębicy w siedzibie Uniwersytety Ekonomicznego w którym uczestniczył Senator RP Zdzisław Pupa.

W spotkaniu brali udział dr Waldemar Szumny, który reprezentował Marszałka Województwa Podkarpackiego, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. dr hab. Andrzej Szromnik Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy UEK, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leski , Poseł Jan Warzecha. Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości będzie wspierało procesy tworzenia firm, w tym firm akademickich oraz wspieranie naukowców z pomysłami biznesowymi, kreowanie kontaktów pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem, tworzenie podstaw przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów. Szczególnie ważne jest by programy działań Centrum w znaczący sposób powiązane były z potrzebami Województwa Podkarpackiego.