SPOTKANIE PROMUJĄCE ALBUM „CHRZCIELNICE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W ROKU JUBILEUSZOWYM 2016”

30 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyło się spotkanie promujące album „Chrzcielnice Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Roku Jubileuszowym 2016” pod red. dr Jacka Magdonia, wydany staraniem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Honorowy Patronat nad publikacją objął JE Ks. Biskup Jan Wątroba.

Spotkanie poprowadził Starosta Ropczycko – Sędziszowski Witold Darłak, a wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. JE Ks. Biskup Jan Wątroba, Senator Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Magdoń, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Rojek.
Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjął inicjatywę wydania publikacji, która zrodziła się z chęci utrwalenia i zachowania duchowego oraz historycznego dziedzictwa naszej „małej ojczyzny”.