XX FORUM POLONIJNE W TORUNIU

O odpowiedzialności za kształtowanie polskiej tożsamości i pielęgnowaniu polskiej kultury wśród rodaków mieszkających za granicą rozmawiali uczestnicy XX Forum Polonijnego, które w dniach 28-30 kwietnia odbyło się w Toruniu. 

Uczestnicy Forum podkreślali rolę nauczania języka polskiego w kształtowaniu narodowej tożsamości wśród rodaków mieszkających poza granicami kraju. Obowiązek nauki języka spoczywa głównie na rodzicach, dlatego należy namawiać ich i wspierać w realizacji tego niełatwego zadania. Jak zauważył wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, dbałość o znajomość mowy polskiej to element traktowania dzieci podmiotowo, to danie im możliwości kształtowania swojej tożsamości i poczucia polskości.

„Wspólnie odpowiedzialni za Polskę” to hasło tegorocznego Forum. Marszałek Karczewski przypomniał, że jest to parafraza słów Jana Pawła II, które padły na Kongresie Polonii w Rzymie w 1990r. Nawiązując do jego dziedzictwa marszałek zaapelował o wzmacnianie więzi między Polakami mieszkających na całym świecie.

XX Forum Polonijne zostało zorganizowane przez marszałka Senatu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat honorowy nad spotkaniem objął prezydent Andrzej Duda.

Źródło: http://www.senat.gov.pl/