Kategoria: Powiat Mielecki

  • Powiat Kolbuszowski

    Powiat Kolbuszowski

    Powiat Kolbuszowski położony jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, obejmuje swym zasięgiem sześć gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów, Stary Dzikowiec. Zajmuje powierzchnię 774 km2 zamieszkaną przez około 61 tyś. mieszkańców. Położony jest w środkowej części Kotliny sandomierskiej, obejmując prawie 2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego, prawie całkowicie w dorzeczu Łęgu, prawego dopływu Wisły. Jest to teren dawnej…

  • Powiat Mielecki

    Powiat Mielecki

    Powierzchnia powiatu: 880 km², liczba mieszkańców: ok. 136 tysięcy.Położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Północno-zachodni odcinek granicy to Wisła, za którą leży powiat staszowski z województwa świętokrzyskiego, a od południowo-zachodniej leży powiat dąbrowski z województwa małopolskiego.