Powiat Kolbuszowski

kolbuszowski

kolbuszowskiPowiat Kolbuszowski położony jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, obejmuje swym zasięgiem sześć gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów, Stary Dzikowiec.

Zajmuje powierzchnię 774 km2 zamieszkaną przez około 61 tyś. mieszkańców. Położony jest w środkowej części Kotliny sandomierskiej, obejmując prawie 2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego, prawie całkowicie w dorzeczu Łęgu, prawego dopływu Wisły. Jest to teren dawnej Puszczy Sandomierskiej. Atrakcyjne lasy zajmujł ponad 30% obszaru całego powiatu.

Przez ziemię kolbuszowską przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:droga krajowa Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek, szerokotorowa linia hutniczo – siarkowa (LHS). Na obszarze powiatu biegną trasy drogowe: Rzeszów – Mielec, Rzeszów – Tarnobrzeg, Mielec – Leżajsk ilinia kolejowa relacji Stalowa Wola – Rzeszów.

Gminy Powiatu Kolbuszowskiego

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

cmolas

Gmina Cmolas 

dzikowiec

Gmina Dzikowiec 

majdan

Gmina
Majdan Królewski

niwiska

Gmina Niwiska

ranizow

Gmina Raniżów